Початок 2021 року ознаменувався виходом першого тому наукового видання «Історія Волині». Праця присвячена висвітленню регіональної історії однієї із найважливіших історико-географічних земель України – Волині, яка за сучасним адміністративно-територіальним поділом охоплює Волинську та Рівненську області, західну частину Житомирської та північні частини Тернопільської та Хмельницької областей. Волинь вважається одним із центрів слов’янського етногенезу. Перший том висвітлює історію формування Волині як територіального феномену та охоплює її історичний розвиток від початків появи людини до утворення перших переддержавних союзів слов’янських племен на цих просторах.

ТОВ «Українська Картографічна Група»підготувала до першого тому у співавторствіз науковим керівником проекту істориком Володимиром Собчуком 8 великих карт у масштабі 1:1 500 000 (1 см відповідає 15 км) та 10 додаткових карт у масштабі 1:4 500 000. Мапи наочно репрезентують політико-адміністративні зміни території Волині від княжої доби до сьогодення. Крім історичної реконструкції адміністративних меж, показано тогочасні шляхи сполучення, чисельність населення міст, історичну топоніміку. Великі карти відображають основні періоди історії краю: 1. «Ранні слов’яни на північному заході України та суміжних землях», 2. «Формування території Волині (кінець X – перша половинаXIV ст.)», 3. «Волинь у середині XIV – другій третині XVIст.», 4. «Волинь в останній третині XVІ – XVIІІст.», 5. «Волинь наприкінці XVІІІ – на початку XХст.», 6. «Волинь між двома світовими війнами», 7. «Історична Волинь у середині XХст.», 8. «Історична Волинь. Динаміка території». Додаткові карти дрібнішого масштабу висвітлюють короткочасні політико-адміністративні зміни.

«Історія Волині» – одне з перших ґрунтовних наукових видань в українській історичній регіоналістиці. Ще чекають своїх дослідників такі не менш цікаві історико-географічні землі як Київщина, Чернігово-Сіверщина, Поділля, Галичина, Запорожжя, Слобожанщина тощо.